קופת הישועות

רבי מאיר בעל הנס

קופת הישועות נוסדה ברוח הנהגתו של נשיא המוסדות כ"ק האדמו"ר הקוה"ט שליט"א, אוהבם של ישראל, מתוך מטרה לסייע ולעמוד לימינם של כמה שיותר יהודים שצריכים עזרה, במגוון שבילי החיים.

הפעילות הענפה מתבצעת על ידי מתנדבים שמקדישים מזמנם לטובת נזקקים, חולים ומבוגרים, לטובת חיילים ונוער מאותגר שזקוק ליד תומכת ורוח של עידוד מנפש שתהיה קרובה אליו בזמניו הקשים.

מקור מימון הפעילות הוא תרומות בלבד, על ידי נתינה חודשית קבועה או ע"י 'קופת הישועות' הנמצאת כיום בלמעלה מחמישה עשר אלף בתים ברחבי הארץ, ועדיין עם ישראל ממשיך להזמין את קופת הישועות הביתה, ללא כל עלות ומתוך רצון להיות שותפים בפעילות אדירה זו.

ההנהלה ופעילי הארגון עושים הכל כדי לעמוד בכל אתגר העומד בפתח, כדי להבטיח שנהיה שם ברגע הנכון בשביל מי שזקוק לעזרה.

בנוסף לזכות העצומה העומדת לצידו של כל המצטרף לתומכי מפעל החסד הגדול, זוכים התומכים גם לברכתו של הצדיק העומד בנשיאות הארגון, להצלחה וברכה בכל תחומי החיים.

סלי מזון
מתנדבים
ימי התנדבות בשנה
משפחות בתכנית שיקום