הזמנת שליח לריקון קופת הצדקה

קופת הישועות

כמה צעדים והשליח בדרך אליכם