מי זה רבי מאיר בעל הנס

קבר רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס היה תנא שחי בתקופת התנאים בארץ ישראל.

בגמרא מובא סיפור פלא שנעשה עמו:

חיילים רומאים שכבשו את ארץ ישראל רדפו אחריו במטרה להורגו, ולגודל הנס הוכו החיילים בסנוורים ואיבדו את מאור עיניהם, והתנא הקדוש רבי מאיר ניצול מידיהם הטורפות.

עוד סיפור מובא בגמרא אודות גיסתו של רבי מאיר שנתפסה ע"י השלטונות ורבי מאיר הבטיח לסוהר ששיחרר אותה כי בכל עת שייקלע לצרה יאמר "אלקא דמאיר ענני" ויתן צדקה ובזכות זה יינצל.

ואכן, מאז התפרסמה סגולה זה בכל תפוצות עם ישראל ליתן צדקה ולומר "אלקא דמאיר ענני"!

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
דילוג לתוכן