אזכרה בבית הקברות

בעת העליה לקבר הנפטר עורכים את סדר האזכרה ע"י רב או חזן הבקי בפרטי המנהגים.

סדר האזכרה כולל פרקי תהלים קבועים בתוספת פרקי תהלים המתחילים באותיות שמו הפרטי של הנפטר המסוגל ביותר לעילוי נשמתו כמובא בספרי קבלה ומנהג. למנהג עדות המזרח אומרים גם נוסח "המרחם על בריותיו וכו'"

בסיום התפילה נאמרת תפילת ק-ל מלא רחמים ואומרים קדיש.

יש לומדים משניות המיוחדים לעילוי נשמות הנפטרים, וכן נוהגים לתת צדקה לעילוי נשמתם.

דילוג לתוכן