מי שברך לחולה

תפילת מי שברך לחולים ולפצועים שיזכו לרפואה שלמה, בריאות והחלמה