ע"ר 580725042

EN

זקוקים לישועה?

הזמינו לביתכם את קופת הישועות ותזכו לברכה לאור לשפע לשמחה לרווח בבית!

מנהג מיוחד לתרום לקופת רבי מאיר בעל הנס וזהו עת רצון גדול לתפילה למי שזקוק לישועה, להצלחה, לנחת מהילדים, לבריאות ולפרנסה טובה

סגולה ידועה מרבי חיים פלאג'י זצוק"ל לתת מטבע לצדקה, להדליק נר לכבוד הצדיק רבי מאיר בעל הנס ולומר: "הריני נותן לצדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס (יפרט כל בקשה שהיא)… אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני"  

ומובטח בס"ד שתענה בקשתו.

הזמינו לביתכם חינם את קופת הישועות של הצדיק רבי מאיר בעל הנס, ותראו ברכה והצלחה וישועה גדולה.

תפילה-לפני-צדקה

השמירה

על חיילנו

ההגנה

על בטחוננו

תורמים עכשיו לשמירה והגנה

דילוג לתוכן